Identyfikator artykułu: 000060010 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 28-07-2021

Intel® Optane™ pamięci z serii H nie wykryto w systemie Windows*

Podsumowanie

Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów, aby sprawdzić, dlaczego urządzenie nie jest wykrywane w systemie operacyjnym Windows*, ale znajduje się w BIOS-ie.

Opis

Intel® Optane™ pamięci operacyjnej lub nośnika pamięci Intel® QLC 3D NAND w module nie jest wykrywany w systemie operacyjnym:

 • Windows (np. Menedżer urządzeń nie wykrywa w "dyskach dysków")
 • Intel® Optane™ aplikacje zdolne do pamięci

Jest on jednak wykrywany w biosie systemu.

Rozwiazanie

Moduł zawiera stare dane i musi zostać zresetowany lub mógł nie zostać poprawnie wyłączony z wcześniejszego woluminu.

Aby rozwiązać ten problem, przed podjęciem dalszych kroków należy się zapoznać z informacjami od producenta systemu, aby uzyskać więcej szczegółów lub konkretnych wskazówek:

 1. Zanim wyeksądujesz się z kopii zapasowej wszystkich danych.
 2. Wprowadź system BIOS.
 3. Zlokalizuj Intel® Rapid Storage Technology stronie.
 4. Kliknij pamięć Intel® Optane™ lub nośnik Intel® QLC 3D NAND w module.
 5. Wybierz Resetuj do non-Optane lub Dekonkatania (jeśli wolumin nie został wyłączony prawidłowo)1.
 6. Jeśli powyższe kroki nie rozwiązują tego problemu, wykonaj poniższe czynności, aby usunąć wszystkie partycje z systemu Windows:
  1. Otwórz wiersz poleceń jako administrator.
  2. Wpisz diskpart i kliknij Enter.
  3. Wpisz list disk i kliknij Enter.
  4. Zanotuj numery2 dysków Intel® Optane™ pamięci z serii H.
  5. Wpiszselect disk # i kliknijEnter. 
  6. Wpisz clean all1.

Aby ponownie włączyć przyspieszenie, upewnij się, że wszystkie ustawienia BIOS3 i procedura zdefiniowane przez producenta Twojego systemu. Możesz również zapoznać się z podręcznikiem instalacji.

 

1 Ten proces może potrwać kilka minut i może wyglądać jak zamęt strony. Pozwól, aby proces został ukończony.
2 Pamięć Intel® Optane™ H zawiera zarówno nośniki Intel® Optane™ pamięci, jak i nośniki Intel® QLC 3D w tej samej formie. Zostanie ona rozpoznana jako dwa osobne urządzenia pamięci masowej PCIe x2 na platformach z obsługiwanym systemem BIOS.
3 Zmiana trybu SATA lub trybu uruchamiania wymaga ponownej instalacji systemu operacyjnego.

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.