Identyfikator artykułu: 000060016 Typ materiałów: Komunikaty o błędach Ostatnia zmiana: 22-10-2021

Co robić, gdy pojawia się błąd informujący, że Intel® Driver & Support Assistant (Intel® DSA) jest zablokowane

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Podsumowanie

Kroki mające na celu rozwiązanie problemu zablokowanego Intel® Driver & Support Assistant (Intel® DSA)

Opis

Kiedy pojawia się komunikat o błędzie informujący, że Intel® Driver & Support Assistant (Intel® DSA) jest zablokowany, jakie są moje kolejne kroki?

Rozdzielczość
UwagaChociaż Intel® Driver & Support Assistant (Intel® DSA) jest w stanie wykryć i zaoferować aktualizacje dla wielu sterowników i oprogramowania dostępnych w Centrum pobierania. Możesz mieć produkt Intel® nieobsługiwany przez to narzędzie. Przed rozpoczęciem korzystania z Intel® DSA zapoznaj się z tą stroną, aby upewnić się, że produkt jest zgodny z Intel® DSA.

Jeśli korzystasz z serwera proxy, aby uzyskać dostęp do Internetu

Może być konieczne skonfigurowanie go, aby umożliwić dostęp. Możesz sprawdzić konfigurację serwera proxy, wykonując następujące czynności:

  1. Otwórz panel kontrolny Opcji internetowych, który znajduje się w menu Start systemu Windows.
  2. Wybierz zakładkę Połączenia w górnej części okna, a następnie wybierz przycisk Ustawienia SIECI LAN u dołu okna.
  3. Jeśli w sieci firmowej wybrano ustawienia lub automatycznie użyj skryptu konfiguracyjnego, skontaktuj się z administratorem sieci, aby zezwolić na połączenia z localhost. Jeśli nie korzystasz z sieci firmowej i ustawienia te są wybrane, musisz ręcznie skonfigurować urządzenie proxy, aby umożliwić połączenia z localhost.
  4. Jeśli pole wyboru Użyj serwera proxy dla Twojej sieci LAN jest zaznaczone, upewnij się, że opcja Omiń serwer proxy dla lokalnych adresów. Kliknij przycisk Zaawansowane, a w polu Tekst wyjątków dodaj 127.0.0.1, a następnie wybierz OK i OK.

Jeśli korzystasz z przeglądarki Firefox i łączysz się z Internetem za pośrednictwem serwera proxy

Może być konieczne zmianie ustawień. Z menu w Programie Firefox wybierz Opcje, a następnie kliknij przycisk Ustawienia w sekcji Serwer proxy sieci. Jeśli wybrana jest ręczna konfiguracja serwera proxy, upewnij się, że następujące wpisy są uwzględnione w polu Brak serwera proxy dla obszaru tekstowego: localhost, 127.0.0.1.

Jeśli korzystasz z oprogramowania zabezpieczającego lub zapory, które może blokować połączenia sieciowe

Aby umożliwić dostęp do Intel® Driver & Support Assistant, należy skonfigurować ich oprogramowanie. Instrukcje dotyczące zarządzania tym dostępem można znaleźć u dostawcy oprogramowania zabezpieczającego.

Jeśli korzystasz z programu Internet Explorer lub starszej wersji edge'a i dostajesz zablokowane wiadomości

Spróbuj skopiować ścieżkę URL i wkleić do przeglądarki Chrome lub Firefox. Intel® DSA jest obsługiwana przez przeglądarki Chrome*, Firefox* lub Edge* (wersja 44.17763/18.17763 lub nowsza) w systemach Windows* 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows® 10 i Windows 11.

Dodatkowe informacje

 

Rzeczy do rozważenia

 

Uświadomij sobie, że następujące parametry Twojego systemu mogą mieć wpływ na to, czy Intel DSA będzie działać pomyślnie:

  • Twój system operacyjny i wersja
  • Domyślna przeglądarka i wersja
  • Wtyczki do przeglądarki (blokowanie reklam lub blokowanie skryptów)
  • Jeśli jesteś użytkownikiem domowym, rodzaj używanego routera
  • Zainstalowane oprogramowanie zabezpieczające lub antywirusowe
  • Jeśli korzystasz z sieci firmowej

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.