Wymagane ustawienia BIOS dla Intel® Data Center Blocks dla systemu Nutanix* Enterprise Cloud Platform for Intel® Server M50CYP-based Server

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000060242

24-08-2021

Sprawdź wymagane ustawienia BIOS dla systemu Intel® Data Center Blocks dla systemu Nutanix* Enterprise Cloud Platform for Intel® Server M50CYP, aby przygotować je do wdrożenia i instalacji oprogramowania Nutanix.

Kliknij lub temat, by uzyskać szczegółowe informacje:

Ustawienia opcji systemu BIOS

Opcja BIOS

Domyślny

Zmiana ITK

Niestandardowa wersja systemu BIOS

NA

NX03

Zaawansowane > zintegrowanej konfiguracji IO > volume management device > mid-plane 1 Volume Management Device (CPU0, IOU3)

Wyłączone

Włączone (ustawienie dostępne tylko w przypadku korzystania z przełącznika Mid-Plane Switch
Zaawansowana > IO Configuration > Volume Management Device > Mid-Plane 2 Volume Management Device (CPU1, IOU3)

Wyłączone

Włączone (ustawienie dostępne tylko w przypadku korzystania z przełącznika Mid-Plane Switch)
Zaawansowane > zintegrowanej konfiguracji IO > volume management device > Direct HSBP Volume Management Device (CPU0, IOU3)

Wyłączone

Włączone (ustawienie dostępne tylko w przypadku korzystania z hsbp direct connect)
Zaawansowane > zintegrowanej konfiguracji IO > volume management device > Direct HSBP Volume Management Device (CPU1, IOU3)

Wyłączone

Włączone (ustawienie dostępne tylko w przypadku korzystania z hsbp direct connect)
Zaawansowana > zintegrowanej konfiguracji IO > volume management device > VMD do bezpośredniego przypisania

Wyłączone

Włączone

Zaawansowane > zintegrowanej konfiguracji IO > volume management device > PCIe-SSD0 (port CPU0 3A)

Wyłączone

Włączone

Zaawansowana > zintegrowanej konfiguracji IO > volume management device > PCIe-SSD1 (port CPU0 3B)

Wyłączone

Włączone

Zaawansowana > IO Configuration > Volume Management Device > PCIe-SSD2 (port CPU0 3C)

Wyłączone

Włączone

Zaawansowana > zintegrowanej konfiguracji IO > volume management device > PCIe-SSD3 (CPU0 Port 3D)

Wyłączone

Włączone

Zaawansowana > zintegrowanej konfiguracji IO > volume management device > VMD do bezpośredniego przypisania

Wyłączone

Włączone

Zaawansowana > IO Configuration > Volume Management Device > PCIe-SSD0 (CPU1 Port 3A)

WyłączoneWłączone

Zaawansowana > IO Configuration > Volume Management Device > PCIe-SSD1 (CPU1 Port 3B)

WyłączoneWłączone

Zaawansowana > zintegrowanej konfiguracji IO > volume management device > PCIe-SSD2 (CPU1 Port 3C)

WyłączoneWłączone

Zaawansowana > IO Configuration > Volume Management Device > PCIe-SSD3 (CPU1 Port 3D)

WyłączoneWłączone

Zaawansowana > zintegrowanej konfiguracji IO > technologii wirtualnej Intel® dla directed I/O

WłączoneWłączone

Zaawansowana > zintegrowana konfiguracja IO > kontroli ACS

WłączoneWłączone

Zaawansowana > pamięci > pamięci RAS i konfiguracja wydajności > ADDDC Sparing

WyłączoneWyłączone (ustawienie dostępne tylko w przypadku korzystania z 4x DIMM)

Zaawansowana > zasilania i wydajności > sprzętowych stanów P > sprzętowych stanów P

Tryb natywnyWyłączone

Zaawansowana > procesora > technologii wirtualizacji Intel®

WłączoneWłączone

Zaawansowana > konfiguracji procesora >Intel® TXT

WłączoneWyłączone

Zaawansowana > system w zakresie wydajności i funkcji konfiguracji >Set Fan Profile

AkustyczneWydajności

Wznowienie zarządzania > przy zasilaczu AC

Bądź zdjęci zOstatni stan

Zaawansowana opcja rozruchu > opcję bezpiecznego rozruchu włączyć

WłączoneWyłączone
Ustawienia informacji o FRU (wyłącznie domyślne)

Oprócz zwykłego FRU produktu L9 oraz w "Chassis Extra" "Nutanix-Qualified"

FRU

"Obudowa dodatkowa" "Nutanix-Qualified"

Do dodania w: pole dodatkowe 1

"Obudowa Extra 2 "LCM 6,00"

FRU

"Obudowa Extra 2" "LCM 6,00"
Do dodania w: dodatkowe pole 2

Uwaga: Wersja produktu musi odzwierciedlać liczbę gniazd dysków w systemie, a nie całkowitą liczbę dostępnych dysków.

Konfiguracji

 Wersja produktu

16 gniazd dysków 2U1N 16 SATA M50CYP

FRULCY2216NX1xxxxx

16 gniazd dysków 2U1N 16 NVMe z SATA M50CYP

FRULCY2216NX2xxxxx

16 gniazd dysków 2U1N 16 NVMe M50CYP

FRULCY2216NX3xxxxx

24 gniazda dysków 2U1N 24 SATA M50CYP

FRULCY2224NX1xxxxx

24 gniazda dysków 2U1N 24 NVMe z SATA M50CYP

FRULCY2224NX2xxxxx

24 gniazda dysków 2U1N 24 NVMe M50CYP

FRULCY2224NX3xxxxx

12 gniazd dysków (3,5-in) 2U1N 12 3,5-in SATA M50CYP

FRULCY2312NX1xxxxx

Wersja produktu musi odzwierciedlać liczbę gniazd dysków w systemie i typ systemu.

24 gniazda dysków

"Wersja produktu" "LCY2224NXzxxxxx"

16 gniazd dysków

"Wersja produktu" "LCY2216NXzxxxxx"

Gdzie z =

1 dla wszystkich SATA

2 dla mieszanych nvme i SATA

3 dla wszystkich NVme (bez karty RSP3QD160j, 2-średniej płaszczyzny SW)

FRU

"Wersja produktu"

 

"LCY2224NXzxxxxx"

Lub

"LCY2216NXzxxxxx"

Ustawienia zarządzania serwerem (BMC) (wyłącznie domyślne)

Wymagana zmiana

Składnik

Ustawienie

Włącz złożone hasło ustawione na WYŁĄCZONE

 

Surowe 0x3e 0x76 0x01 0x00

BMC

WYŁĄCZONE

Wznawianie przy utracie zasilania prądem ac

syscfg.efi /prp RESTORE

BMC

PRZYWRÓCIĆ

Konfiguracja > użytkownika > użytkownika 2 > uprawnienia

 

Via syscfg

syscfg /up 2 3 ADMIN

BMC

Administratora

Konfiguracja > konfiguracji użytkownika > użytkownika 2 > statusu użytkownika

 

Via syscfg

syscfg /userenable 2 umożliwiają 3

BMC

Włącz użytkownika 2 dla kanału 3

Konfiguracja serwera > BMC LAN > konfiguracji użytkownika > 2 > nazwy użytkownika

 

Via syscfg

syscfg /user 2 root

BMC

Głównego

Konfiguracja serwera > BMC LAN > konfiguracji użytkownika > 2 > użytkownika

 

Via syscfg

syscfg /user 2 root

BMC

etykieta

 

Hasło musi być zgodne z wartością etykiety z kodem kreskowym — wielkość liter. Wszystkie małe litery

Konfiguracja sieci LAN > BMC do zarządzania serwerem > IPv6

 

Via syscfg

syscfg /lc 3 102 włączyć

BMC

Włącz IPv6

Kanał 3

Konfiguracja sieci LAN > BMC do zarządzania serwerem > IPv6

 

Via syscfg

syscfg /lc 3 103 statyczne

BMC

Ustawić statyczne źródło IPV6

Kanał 3

Konfiguracja sieci LAN > BMC do zarządzania serwerem > IPv6

 

Via syscfg

syscfg /lc 3 104

BMC

Kanał 3

Ustawić lokalne IP IPV6 przy użyciu dedykowanego adresu karty sieciowej zarządzania dla kanału 3, jak pokazano na przykład po uruchomieniu ipmi dotyczy druku lan 3.

 
C:\ipmitool_1_8_18_steve>ipmi dolarów -Ilan dolarów -Umartin -Pawariid00r -H192.168.43.5 lan print 3

Trwają: konfiguracja ukończona

Typ wsparcia technicznego Auth: MD5 PASSWORD

Włącz typ Auth: Call dzwoniący:

: Użytkownik:

: Operator:

: Administrator:

: OEM:

Źródło adresu IP: adres statyczny

Adres IP: 192.168.43.5

Maskę podsieci: 255.255.255.0

Adres MAC: a4:bf:01:ec:6f:d2

Ciąg społeczności SNMP: publiczny

Nagłówek IP: TTL=0x40 Flags=0x40 15599=0x00 TOS=0x10

Kontrola BMC ARP: włączona odpowiedź ARP, wyłączona arp nieuprawniana ARP

Gra pełnoseruous ARP Intr czyli 2,0 sekundy

Domyślny adres IP bramy: 192.168.43.250

Brama domyślna MAC: 00:00:00:00:00:00

Ip bramy zapasowej: 0.0.0.0

Brama zapasowa MAC: 00:00:00:00:00:00

Identyfikator VLAN 802.1q: wyłączony

Priorytet VLAN 802.1q: 0

Pakiety RMCP+ Cictrl: 1,2,3,6,7,8,11,12,15,16,17

Cixxx Suite Priv Max: XXaXXXXXXXaXAXXXX

: zestaw X=Ci suite niewykorzystanych

: c=CALL TELEFONIA

: u=USER

: o=OPERATOR

: a=ADMIN

: O=OEM

 

Na przykład, jeśli adres DMN MAC był "a4bf01ec6fd2", lokalne IP IPv6 będzie

fe80:0000:0000:0000:a6bf:01ff:feec:6fd2.

 

mac_to_ipv6 () {

IFS=':'; ustawić 1 USD; unset IFS

ipv6_address="fe80:0000:0000:0000:$(printf %02x $(0x$1 ^ 2)))$2:${3}ff:fe$4:5$6"

}

Użycia:

mac_to_ipv6 a4:bf:01:ec:6f:d2

Wynik:

fe80:0000:0000:0000:a6bf:01ff:feec:6fd2

 
Polecenia pobierania adresu MAC z kanału 03:

# DMN MAC ADDRESS ipmi hashtag lan print 3

cipher3_enable.nsh (skrypt w pakiecie flash K6930601)

BMC

Włącz Ci luter 3 dla kanału 3

ipmi także surowe 0x0c 0x01 0x03 0x18 0x00 0x00 0x04 0x00
0x00 0x00 0x04 0x00 0x00

Podobne tematy
Wymagane ustawienia systemu BIOS dla Intel® Data Center Blocks dla platformy Nutanix Enterprise Cloud (H2XXXBP)
Wymagane ustawienia systemu BIOS dla Intel® Data Center Blocks dla platformy Nutanix Enterprise Cloud (R2XXXWF)