Wymagane ustawienia SYSTEMU BIOS dla systemów danych firmy Intel® dla HCI, certyfikowanych pod kątem platformy Nutanix* Enterprise Cloud dla systemu serwerowego z procesorem Intel® M50CYP

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000060242

05-07-2022

Sprawdź wymagane ustawienia BIOS dla systemów Intel® Data Center Systems for HCI, certyfikowanych pod kątem nutanix* Enterprise Cloud Platform dla systemu serwerowego z procesorem Intel® Server M50CYP, aby przygotować go do wdrożenia i instalacji oprogramowania Nutanix.

UwagaIntel® Data Center Systems (Intel® DCS) jest wcześniej Produkty Intel® Data Center Block (Produkty Intel® DCB) (Intel® DCB)

Kliknij lub odpowiedni temat, by uzyskać szczegółowe informacje:

Ustawienia opcji BIOS

Opcja BIOS

Domyślny

Zmiana w itk

Niestandardowa wersja systemu BIOS

NA

NX03

Zaawansowane > zintegrowane urządzenie do zarządzania wolumenem > > urządzenia do zarządzania wolumenem pośredniej płaszczyzny 1 (CPU0,IOU3)

Wyłączone

Włączone (ustawienie dostępne tylko w przypadku korzystania z przełącznika pośredniego
Zaawansowane > zintegrowane urządzenie do zarządzania wolumenem > > urządzenia do zarządzania wolumenem > urządzenia do zarządzania woluminem drugiej płaszczyzny pośredniej (CPU1, IOU3)

Wyłączone

Włączone (ustawienie dostępne tylko w przypadku korzystania z przełącznika pośredniego)
Zaawansowane zintegrowane > konfiguracji IO > urządzenia do zarządzania wolumenem > bezpośredniego urządzenia HSBP do zarządzania wolumenem (CPU0,IOU3)

Wyłączone

Włączone (ustawienie dostępne tylko w przypadku korzystania z HSBP Direct Connect)
Zaawansowane > zintegrowana konfiguracja IO > urządzenia do zarządzania wolumenem > bezpośredniego urządzenia do zarządzania wolumenem HSBP (CPU1, IOU3)

Wyłączone

Włączone (ustawienie dostępne tylko w przypadku korzystania z HSBP Direct Connect)
Zaawansowane zintegrowane > konfiguracji IO > urządzenia do zarządzania wolumenem > VMD do bezpośredniego przydzielanie

Wyłączone

Włączone

Zaawansowane > zintegrowane urządzenie do zarządzania wolumenem > > PCIe-SSD0 (port procesora 3A)

Wyłączone

Włączone

Zaawansowane zintegrowane > konfiguracji IO > urządzenia do zarządzania wolumenem > PCIe-SSD1 (port procesora 3B)

Wyłączone

Włączone

Zaawansowane > zintegrowane urządzenie do zarządzania wolumenem > > PCIe-SSD2 (port procesora 3C)

Wyłączone

Włączone

Zaawansowane zintegrowane > konfiguracji IO > urządzenia do zarządzania wolumenem > PCIe-SSD3 (CpU0 Port 3D)

Wyłączone

Włączone

Zaawansowane zintegrowane > konfiguracji IO > urządzenia do zarządzania wolumenem > VMD do bezpośredniego przydzielanie

Wyłączone

Włączone

Zaawansowane > zintegrowane urządzenie do zarządzania wolumenem > > PCIe-SSD0 (1 port procesora 3A)

WyłączoneWłączone

Zaawansowane > zintegrowane urządzenie do zarządzania wolumenem > > PCIe-SSD1 (1 port procesora 3B)

WyłączoneWłączone

Zaawansowane > zintegrowane urządzenie do zarządzania wolumenem > > PCIe-SSD2 (1 port procesora 3C)

WyłączoneWłączone

Zaawansowane > zintegrowane urządzenie do zarządzania wolumenem > > PCIe-SSD3 (3D portu procesora)

WyłączoneWłączone

Zaawansowana > zintegrowana konfiguracja IO > Intel® VT dla ukierunkowanych I/O

WłączoneWłączone

Zaawansowana zintegrowana konfiguracja IO > > sterowania ACS

WłączoneWłączone

Zaawansowane > pamięć > pamięć RAS i konfiguracja wydajności > ADDDC — oszczędne

WyłączoneWyłączona (ustawienie dostępne tylko w przypadku korzystania z 4-krotnego modułu DIMM)

Zaawansowana moc > i wydajność > sprzętowych stanów P > sprzętowych stany P

Tryb natywnyWyłączone

Technologia wirtualizacji Zaawansowanej > Procesora > Intel®

WłączoneWłączone

>Intel® TXT konfiguracji zaawansowanego procesora >

WłączoneWyłączone

Zaawansowana konfiguracja akustyczna i wydajna systemu > >Set Fan Profile

AkustyczneWydajności

> zarządzania serwerem wznawiane po utracie zasilania przy zasilania z gniazdka

Trzymaj się z dala odOstatni stan

Włączenie zaawansowanej opcji rozruchu > bezpiecznego rozruchu

WłączoneWyłączone
Ustawienia informacji o procesorze FRU (z wartością domyślną)

Oprócz standardowych procesorów FRU produktu L9 oraz w obudowie "Extra" "Zakwalifikowany pod kątem nutanix"

FRU

"Obudowa Extra" "Zakwalifikowana do nutanix"

Do dodania: dodatkowe pole 1

"Obudowa extra 2 "LCM 6.00"

FRU

"Obudowa Extra 2" "DCF 7.0"
Do dodania: dodatkowe pole 2

Uwaga: Wersja produktu musi uwzględniać liczbę gniazd dysków w systemie, a nie całkowitą liczbę obecnych dysków.

Konfiguracji

 Wersja produktu

16 gniazd dysku 2U1N 16 SATA M50CYP

FRULCY2216NX1xxx

16 gniazd dysku 2U1N 16 NVMe z SATA M50CYP

FRULCY2216NX2xxx

16 gniazd dysku 2U1N 16 NVMe M50CYP

FRULCY2216NX3xxxxx

24 gniazda dysku 2U1N 24 SATA M50CYP

FRULCY2224NX1xxxxx

24 gniazda dysku 2U1N 24 NVMe z SATA M50CYP

FRULCY2224NX2xxx

24 gniazda dysku 2U1N 24 NVMe M50CYP

FRULCY2224NX3xxx

12 gniazd dysku (3,5 cala) 2U1N 12 3,5 cala SATA M50CYP

FRULCY2312NX1xxx

Wersja produktu musi uwzględniać liczbę gniazd dysków w systemie i rodzaju systemu.

24 gniazda dysków

"Wersja produktu" "LCY2224NXzxxxxx"

16 gniazd dysków

"Wersja produktu" "LCY2216NXzxxxxx"

12 gniazd dysku (3,5 cala)

"Wersja produktu" "LCY2312NXzxxxxx"

Gdzie z =

1 dla wszystkich urządzeń SATA

2 do mieszanych NVMe i SATA

3 dla wszystkich NVme (bez karty RSP3QD160j, 2-środkowa płaszczyzna SW)

FRU

"Wersja produktu"

"LCY2224NXzxxxxx"

Lub

"LCY2216NXzxxxxx"

Lub

"LCY2312NXzxxxxx"

Ustawienia zarządzania serwerem (BMC) (z wartością domyślną)

Wymagana zmiana

Składnik

Ustawienie

Włącz złożone hasło ustawione na WYŁĄCZONE

 

0x3e 0x76 0x01 0x00 ipmitool raw

BMC

WYŁĄCZONE

Wznawianie po utracie zasilania AC

syscfg.efi /prp PRZYWRÓĆ

BMC

PRZYWRÓCIĆ

Przywilej > konfiguracji użytkownika > użytkownika 2 >

 

Przez syscfg

syscfg /do 2 3 ADMIN

BMC

Administratora

Konfiguracja > status użytkownika > konfiguracji użytkownika 2 > użytkownika

 

Przez syscfg

syscfg /userenable 2 włącz 3

BMC

Włącz User 2 dla Kanału 3

Konfiguracja > konfiguracji > użytkownika > użytkownika > użytkownika > > zarządzania serwerem

 

Przez syscfg

syscfg /user 2 root

BMC

Głównego

> konfiguracji > użytkownika > użytkownika 2 > hasło do zarządzania serwerem > BMC LAN

 

Przez syscfg

syscfg /user 2 root

BMC

Etykieta

 

Hasło musi być zgodne z wartością etykiety z kodem kreskowym — uwzględniana wielkość liter. Wszystkie małe litery

> konfiguracji IPv6 do zarządzania serwerem > BMC

 

Przez syscfg

włącz syscfg /lc 3 102

BMC

Włącz IPv6

Kanał 3

Źródło konfiguracji > IPv6 do zarządzania serwerem > BMC LAN

 

Przez syscfg

syscfg /lc 3 103 statyczne

BMC

Ustawienie statyczne źródła IPV6

Kanał 3

Adres > konfiguracji IPv6 do zarządzania serwerem > BMC

 

Przez syscfg

syscfg /lc 3 104

BMC

Kanał 3

Ustaw IPV6 link-local IP za pomocą dedykowanego adresu karty sieciowej dla kanału 3, jak pokazano, uruchamiając ipmitool lan print 3.

 
C:\ipmitool_1_8_18_steve>ipmitool -Ilan rozmyty -Umartin -Pbackd00r -H192.168.43.5 lan print 3

Ustawione w toku: zestaw kompletny

Obsługa typu Auth: HASŁO MD5

Włącz typ Auth: callback:

: użytkownik:

: Operator:

: Administrator:

: OEM:

Źródło adresu IP: adres statyczny

Adres IP: 192.168.43.5

Maska podsieci: 255.255.255.0

Adres MAC: a4:bf:01:ec:6f:d2

Ciąg społeczności SNMP: publiczny

Nagłówek IP: TTL=0x40 z wynikami z przełęczeń=0x40:0x00 TOS=0x10

Kontrola BMC ARP: włączone reakcje ARP, wyłączone nieodpłatne ARP

Nieodpłatny intrvl ARP: 2,0 sekundy

Domyślny IP bramy: 192.168.43.250

Domyślny MAC bramy: 00:00:00:00:00

Ip bramy zapasowej: 0.0.0.0

MAC z bramą zapasową: 00:00:00:00

Identyfikator VLAN 802.1q: wyłączony

Priorytet VLAN 802.1q: 0

Pakiety RMCP+ Ci sferyczne: 1,2,3,6,7,8,11,12,15,16,17

Zestaw Ci siwego apartamentu: XXaXXXXXaXXXXXXXX

: X=Ci rozmyte pakiety nieużytkowane

: c=CALLBACK

: u=USER

: o=OPERATOR

: a=ADMIN

: O=OEM

 

Przykładowo, jeśli adres DMN MAC był "a4bf01ec6fd2", lokalne IP IPv6 byłoby

fe80:0000:0000:0000:a6bf:01ff:feec:6fd2.

 

mac_to_ipv6 () {

IFS=':'; ustawiono na 1 USD; nieuprawniane systemy IFS

ipv6_address="fe80:0000:0000:0000:$(printf %02x $((0x$1 ^ 2)))$2:${3}ff:fe$4:$5$6"

}

Użycia:

mac_to_ipv6 a4:bf:01:ec:6f:d2

Wynik:

fe80:0000:0000:0000:a6bf:01ff:feec:6fd2

 
Polecenia pobierania adresu MAC z kanału 03:

# adres MAC DMN ipmitool lan print 3

cipher3_enable.nsh (pakiet Skrypt w pamięci flash K6930601)

BMC

Włącz Ci pełnomocnictwo 3 dla kanału 3

0x0c 0x01 0x03 0x18 0x00 0x00 0x04 0x00 ipmitool
0x00 0x00 0x04 0x00 0x00

 

Powiązane tematy
Wymagane ustawienia SYSTEMU BIOS dla systemów Intel® Data Center Systems for HCI, certyfikowane dla platformy Nutanix Enterprise Cloud (H2XXXBP)
Wymagane ustawienia systemu BIOS dla systemów Intel® Data Center Systems for HCI, certyfikowane dla platformy Nutanix Enterprise Cloud (R2XXXWF)