Różnica między Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) a innymi rozwiązaniami zarządzania RAID

Dokumentacja

Porównanie produktów

000089829

28-02-2022

Różnica w chmurze z przestrzeniami pamięci masowej Microsoft*

Intel VROC obsługuje następujące funkcje, których microsoft Storage Spaces* nie:

  • RAID z możliwością rozruchu
  • Obsługa systemu Linux*
  • Zarządzanie RAID w środowisku pre-OS
  • Wskaźnik statusu LED pomocy technicznej dla dysków SSD w macierzy RAID

Różnica w przypadku Linux MD RAID

Intel VROC dla systemu Linux jest oparty na MD RAID, a zespół Intel VROC ma w zespole opiekuna MD RAID. Jednakże Intel VROC ma następujące dodatkowe funkcje:

  • Zapewnia zarządzanie RAID linią poleceń UEFI HII i UEFI Shell
  • Zapewnia oparte na stronach internetowych zdalne zarządzanie RAID i interfejsy API RESTful
  • W pełni zweryfikowane i obsługiwane za pomocą platformy Purley oraz wybranych w branży dysków SSD
  • Zawiera poprawkę/poprawkę do konkretnego problemu klienta w obsługiwanym systemie operacyjnym
  • Zapewnia rozwiązanie RAID NVMe* z możliwością rozruchu
Uwaga

Zespół Intel VROC programistów dodaje funkcje i funkcjonalność do Intel VROC, a następnie upstreamuje te zmiany do jądra Linux. Wersja jądra systemu Linux określonej dystrybucji, harmonogram wersji i decyzja o uwzględnieniu wszelkich Intel VROC zmian będą miały wpływ na dostępność Intel VROC w danej dystrybucji. Ogólnie rzecz biorąc, pewien poziom kodu Intel® Volume Management Device (Intel® VMD) i Intel VROC musi znajdować się w jądrze Linux, aby Intel VROC był funkcjonalny. Początkowe zmiany kodu dla tej funkcjonalności były wokół jąder 4.8/4.10 i można oczekiwać ograniczonej funkcjonalności. Jednakże, dla stabilnej i w pełni funkcjonalnej podstawy, zaleca się korzystanie z jądra 4.15 lub nowszego.