Identyfikator artykułu: 000090083 Typ materiałów: Informacje o produkcie i dokumentacja Ostatnia zmiana: 31-03-2022

Czy może nastąpić obniżenie poziomu w ramach instalacji sterownika karty graficznej?

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Podsumowanie

Wyjaśnia, czy może dojść do obniżenia poziomu w ramach instalacji sterownika karty graficznej.

Opis

Czy obniżenie poziomu może nastąpić w ramach instalacji sterownika karty graficznej z nowym Intel® Arc?

Rozwiazanie

Obniżenie wersji oprogramowania sprzętowego może nastąpić w przypadku, gdy zainstalowany sterownik karty graficznej zawiera starszą wersję oprogramowania sprzętowego niż obecnie w systemie.

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.