Identyfikator artykułu: 000090608 Typ materiałów: Konserwacja i wydajność Ostatnia zmiana: 29-04-2022

Jak zaktualizować system BIOS za pomocą narzędzia iFLASH dla komputerów Intel® NUC

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Podsumowanie

Instrukcje aktualizacji systemu BIOS komputera NUC za pomocą narzędzia iFLASH.

Opis

Chcę zaktualizować system BIOS z wiersza poleceń startowego USB.

Rozwiazanie
Uwaga

Aby stworzyć startowe urządzenie USB, zapoznaj się z dowolną z poniższych stron internetowych w celu uzyskania wskazówek dotyczących tworzenia startowych urządzeń USB. Firma Intel nie może pomóc w tworzeniu urządzeń startowych.

Jak uruchomić komputer z pendrive'a USB?
Uruchom komputer z pendrive'a USB.
Możesz również wyszukać w sieci dodatkowe zasoby dotyczące tworzenia startowych urządzeń USB. Wyszukaj "Jak stworzyć startowy dysk USB".

 1. Pobierz plik aktualizacji iFlash systemu BIOS (*. BI.zip). Przykład:

  Available downloaded

 2. Kliknij dwukrotnie Tthe *BI.zip aby rozpakować pliki.

  Extract the files

 3. Skopiuj IFLASH2.exe oraz plik .bio do startowego urządzenia USB.
 4. Skonfigurować system BIOS docelowego komputera do uruchomienia do urządzenia USB:
  1. Naciśnij klawisz F2 podczas uruchamiania komputera, aby przejść do konfiguracji systemu BIOS.
  2. Przejdź do menu startowego.
  3. Włącz rozruch z USB.
  4. Naciśnij klawisz F10 , aby zapisać ustawienia i zakończyć konfigurację systemu BIOS.
 5. Uruchom docelowy komputer z podłączonym urządzeniem USB.
 6. W wierszu polecenia wpisz IFLASH2 /PF XXX.bio, gdzie XXX.bio jest nazwy pliku .bio, a następnie naciśnij klawisz Enter.
 7. Postępuj zgodnie z poleceniami.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 275 prod.

Płyta główna NUC7PJYB do komputerów Intel® NUC
Zestaw Intel® NUC NUC8i3BEHS
Zestaw Intel® NUC NUC8i5BEHS
Minikomputer Intel® NUC 8 Mainstream-G (NUC8i3INH)
Minikomputer Intel® NUC 8 Pro NUC8i3PNK
Minikomputer Intel® NUC 8 Pro NUC8v5PNK
Minikomputer Intel® NUC 8 Pro NUC8v7PNK

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.