Informacje dotyczące sposobu prawidłowego recyklingu sprzętu firmy Intel®

Dokumentacja

Informacje o produkcie i dokumentacja

000091522

14-03-2023

Informacje dotyczące prawidłowego recyklingu urządzeń elektronicznych w Twoim kraju.

W poniższej tabeli wymieniono lokalizacje, w których urządzenia elektroniczne mogą zostać odpowiednio poddane recyklingu.

Program wtórnego przetwarzania produktów w Stanach Zjednoczonych: intel® NUC, Compute Stick i Compute Card US Recycling Program.

Nie widzisz swojego kraju na liście? Firma Intel pracuje nad rozszerzeniem możliwości recyklingu o więcej krajów. Sprawdź ponownie wkrótce!

Kraju

(wybierz kraj pod linkiem)

Typ obiektu
AustraliaOdsuń się
Austria
Belgia
Chyłka i Hercegovina
Kanada
Chorwacja
Cyprus
Czechy
Dania
Estonia
Finlandia
Francja
Niemcy
Grecja
Islandia
IndieOdbioru
IndieOdsuń się
IrlandiaOdsuń się
Włochy
Łotwa
Litwa
Luxemburg
Malta
Holandia
Nowa Zelandia
Nigeria
Norwegia
Polska
Rumunia
Słowacja
Słowenia
Hiszpania
Hiszpania
Szwecja
Szwajcaria
Wielka Brytania
Europejskiej Platformy Wtórnego Przetwarzania
Wielka Brytania
Więcej recyklingu
Stany Zjednoczone