Rozpocznij dzięki produktom Intel® NUC NUC13RNG i NUC13SBB

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000092618

20-03-2023

Oto lista kontrolna, aby rozpocząć korzystanie z produktu Intel® NUC NUC13RNG

NUC13RNGi9Centrum pobieraniaBIOSNarzędzie do sprawdzania zgodności
NUC13RNGi7Centrum pobieraniaNarzędzie do sprawdzania zgodności
NUC13RNGi5Centrum pobieraniaNarzędzie do sprawdzania zgodności