Identyfikator artykułu: 000073762 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 01-01-2015

Czy w tabeli poniżej znajduje się numer DQ/DQS do podręcznika Arria V i Cyclone V dla kontrolera pamięci twardej?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

Arria® V: tabela 7–2. Liczba grup DQ/DQS w urządzeniach Arria V na stronę

Cyclone® V: tabela 6–2. Liczba grup DQ/DQS w urządzeniach Cyclone V na stronę

Rozwiazanie

Nr. Ta tabela jest dostępna tylko dla miękkiego kontrolera pamięci.

W przypadku grupy DQ/DQS kontrolera pamięci twardej zapoznaj się z plikami pin-out urządzenia.

Tabela dla grupy DQ/DQS kontrolera pamięci twardej zostanie zaktualizowana w przyszłej wersji podręcznika.

 

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 11 prod.

FPGA Arria® V ST SoC
FPGA Arria® V SX SoC
FPGA SoC Cyclone® V SX
FPGA Cyclone® V i SoC
FPGA Cyclone® V E
FPGA SoC Cyclone® V ST
FPGA Cyclone® V GT
FPGA Cyclone® V GX
FPGA Arria® V GX
FPGA Arria® V GZ
FPGA SoC Cyclone® V SE

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.