Identyfikator artykułu: 000073867 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 28-06-2021

Dlaczego urządzenia Intel Agilex® 7 nie są poprawnie konfigurowane podczas uruchamiania urządzenia, ale można je z powodzeniem przekonfigurować?

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  W przypadku korzystania z urządzeń Intel Agilex® 7 podczas uruchamiania urządzenia można zaobserwować usterkę na pinach PWRMGT_SCL i PWRMGT_SDA. W zależności od projektu płyty głównej i regulatora zasilania usterka może wywołać stan NACK w urządzeniu Intel Agilex® 7 lub regulatorze napięcia, co spowoduje awarię urządzenia Intel Agilex® 7.

  W takim przypadku, po przechwyceniu zgodnie z AN 936, wyświetlony zostanie następujący status SDM: Wykonywanie poleceń SDM za pomocą interfejsu JTAG:

  Stan: 0xf0020032
  Lokalizacja błędu: 0x00001800
  Szczegóły błędu: 0x00200008

  Konfiguracja nie powiodła się!
  Główny kod: 0xF002
  Nie ma dostępu do regulatora napięcia QSPI lub PMBus (VID).

  Niewielki kod: 0x0032
  Błąd inicjalizacji PMF, sprawdź połączenie PMBus między SDM_IO a regulatorem zasilania.

  Późniejsza rekonfiguracja bez cyklu zasilania zakończyła się pomyślnie.

  Rozwiazanie

  Należy pamiętać, że sygnały PWRMGT_SCL i PWRMGT_SDA są w stanie nieustalonym podczas podkręcania i wyłączania urządzenia. W związku z tym zaleca się domyślne przytrzymaj translatory poziomu napięcia (używane do interfejsu PMBus między regulatorem FPGA i napięcia), aby zapewnić, że rywalizacja o magistralę, nadmierne prądy lub oscylacje nie wystąpią podczas FPGA powiększenia i wyłączenia zasilania szyny zasilającej.

  Ten problem został naprawiony począwszy od oprogramowania Intel® Quartus® Prime Pro Edition w wersji 21.3.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  FPGA i FPGA SoC Intel® Agilex™

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.