Identyfikator artykułu: 000073944 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 15-03-2021

Dlaczego system HPS FPGA nie działa na urządzeniach z Intel® Stratix®10 SX, kiedy konfiguruję strumienie bitów drugiej fazy w pierwszym trybie rozruchu systemu HPS?

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • Intel® SoC FPGA Embedded Development Suite (SoC EDS) Pro Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

  Problem krytyczny

  Opis

  Z powodu problemu w oprogramowaniu Intel® Quartus® Prime Pro Edition w wersji 19.3, konfiguracja bitstream core.rbf drugiego etapu z HPS w ramach pierwszego trybu rozruchu SYSTEMU HPS może nie działać w projektach ukierunkowanych na urządzenia Intel Stratix® 10 SX.

  Następujące błędy mogą być widoczne:

  fpga_manager fpga0: błąd podczas pisania danych obrazu do FPGA
  nie udało się załadować obrazu fpga
  OF: nakładka: of_overlay_create: wstępnie zastosowany powiadamiający nie powiodł się (err=-110)
  create_overlay: nie udało się stworzyć nakładki (err=-110)

   

   

  Rozwiazanie

  Ten problem został naprawiony w oprogramowaniu Intel® Quartus® Prime Pro Edition wersji 20.2 i nowszej.

  Aby rozwiązać ten problem, pobierz i zainstaluj najnowsze oprogramowanie sprzętowe menedżera urządzeń dla oprogramowania Intel® Quartus® Prime Pro Edition 21.1/21.2/21.3/21.4/22.1/22.2/22.3.

   

  Najnowsze wersje oprogramowania sprzętowego menedżera urządzeń są dostępne pod następującym linkiem:

  Jakie jest najnowsze oprogramowanie sprzętowe dla urządzeń Intel® Agilex™ i Intel®® Stratix® 10?

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  FPGA SoC Intel® Stratix® 10 SX

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.