Identyfikator artykułu: 000073951 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 12-08-2021

Dlaczego częstotliwość zegara Cyclone® V HPS EMAC emac* _tx_clk eksportowana do struktury FPGA przedstawionej w analizie timingów jako 100 MHz?

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Standard Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Ze względu na problem z oprogramowaniem Intel® Quartus® Prime Starndard Edition w wersji 20.1 i wcześniejszej, można znaleźć częstotliwość zegara GMII na 100 MHz przy włączeniu HPS EMAC i przekierowywać ją do FPGA w Cyclone® V SoC.

  Rozwiazanie

  Aby rozwiązać ten problem w systemie HPS SoC Cyclone® V, należy poprawić okres emac*_tx_clk od 10 do 8 sieci w cv_soc_rgmii_5csxfc6_hps_0_fpga_interfaces.sdc.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  FPGA Cyclone® V i SoC

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.