Identyfikator artykułu: 000074108 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Jaka jest różnica przy migracji projektów PCIe ze StratixIV na StratixV?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

Rys. 5-2 kompilatora IP dla PCI Express® Przewodnik użytkownika grupuje sygnały w kilku kategoriach. Poniższa lista zawiera listę każdej kategorii oraz jeśli sygnały w każdej kategorii zostały dodane, usunięte lub zmienione podczas migracji do Stratix® Urządzenia V.

  

Specyficzny komponent: żadne bezpośrednie mapowanie, sygnały w tym grupowaniu nie zostały zmienione lub usunięte.

 

Resetuj i połącz szkolenia: brak bezpośredniego mapowania sygnałów resetowania.  Niektóre sygnały związane z resetowaniem w tej kategorii zostały dodane lub usunięte.  Definicje sygnału resetowania mogły się również zmienić.

 

Blok rekonfiguracji: ten interfejs nie istnieje w urządzeniach StratixV.

 

Kontrola nad nadajnikami-odbiornikami: pozostają tylko sygnały reconfig_fromgxb i reconfig_togxb równoważne.  Te dwa sygnały zostały przemianowane na reconfig_fromxcvr i reconfig_toxrvr.

 

Konfiguracja (konfiguracja warstwy transakcji): zachowanie tego interfejsu uległo zmianie nieudostępniania zmianie oraz definicję hpg_ctrler.

 

Jedynie symulacja interfejsu PIPE:

Inne niż 8-bitowe sygnały PIPE: zmieniono nazwę sygnałów taktowania i dodano dodatkowe sygnały.

 

Interfejs testowy: mapowanie i bity dostępne do użytku w tym interfejsie zostały zmienione.

 

Pełny opis indywidualnego sygnału w każdej kategorii sygnału można znaleźć w następujących przewodnikach użytkownika:

Kompilator IP do PCI Express — przewodnik użytkownika

Twardy IP StratixV do PCI Express — instrukcja obsługi

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 2 prod.

FPGA Stratix® IV GX
FPGA Stratix® V GX

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.