Identyfikator artykułu: 000074153 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 14-12-2020

Dlaczego konfiguracja nie działa, gdy pliki konfiguracyjne Fazy 1 i 2 pochodzą z innej wersji oprogramowania Intel® Quartus® Prime?

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  W kontekście trybu HPS Boot First początkowa konfiguracja we/wy HPS EMIF oraz ładowanie HPS FSBL jest nazywana "konfiguracją fazy 1". Późniejsza konfiguracja rdzenia FPGA oraz peryskszenia przez system HPS jest nazywana "konfiguracją drugiej fazy".

  Pliki konfiguracyjne fazy 1 i drugiej muszą zostać wygenerowane z tej samej wersji Intel® Quartus® Prime, łącznie z poprawkami zainstalowanymi w stosownych przypadkach. Inna konfiguracja Intel® Stratix® 10 urządzeń z HPS może ulec awarii.

  Rozwiazanie

  Opis został dodany do podręcznika technicznego systemu hps 10 Intel® Stratix® 10.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 2 prod.

  FPGA Intel® Stratix® 10 TX
  FPGA SoC Intel® Stratix® 10 SX

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.