Identyfikator artykułu: 000074180 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 23-04-2019

Dlaczego plik Raw Binary File (rbf) do częściowej rekonfiguracji (PR) został zwiększony po wygenerowaniu dla 10 urządzeń Intel® Arria® w oprogramowaniu Intel® Quartus® Prime Pro w wersji 18.1?

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  W wersji 18.1 oprogramowania Intel® Quartus® Prime Pro Edition, ze względu na pewną poprawę funkcji częściowej rekonfiguracji (PR) urządzeń Intel® Arria® 10, w porównaniu z poprzednimi wersjami oprogramowania Intel Quartus Prime Pro Edition, można zauważyć większy rozmiar Raw Binary File (rbf) dla PR.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  FPGA Intel® Arria® 10 i SoC

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.