Identyfikator artykułu: 000074196 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 01-01-2015

Instrukcja obsługi PCI Express i edytor parametrów pozwalają na nieprawidłową częstotliwość zegara aplikacji dla urządzeń Stratix V GX

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

  Problem krytyczny

  Opis

  Kompilator IP × generacji do twardych wariantów IP PCI Express, które celuj w aplikację obsługującą Stratix V GX częstotliwość zegara Jedynie 125 MHz. Jednakże tabela 4-1 w tabeli Instrukcja obsługi kompilatora PCI Express nieprawidłowo wskazuje, że ten zegar może mieć również częstotliwość 62,5 MHz oraz PCI Express edytor parametrów umożliwia wybór 62,5 MHz lub 125 MHz na potrzeby ten zegar.

  Wszystkie twarde warianty IP × PCI Express jedenastej generacji, przeznaczone dla celów urządzenie Stratix V GX.

  Rozwiazanie

  W tych wariantach wybierz częstotliwość zegara aplikacji 125 MHz w edytorze parametrów kompilatora PCI Express.

  Ten problem nie jest już istotny w wersji 11.0 kompilatora IP dla PCI Express i kompilatora IP dla kompilatora PCI Express. obsługa Stratix V urządzenia została przeniesiona do twardego IP Stratix V dla PCI Express oraz twardego IP Stratix V do podręcznika użytkownika PCI Express.

  Twardy IP Stratix V do PCI Express obsługuje zarówno częstotliwość aplikacji 125 MHz, jak i częstotliwość aplikacji 62,5 MHz. Fakt ten jest prawidłowo udokumentowany w wersji 11.0 twardego IP Stratix V dla PCI Express User Guide.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  Stratix® V FPGA

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.