Identyfikator artykułu: 000074631 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 04-08-2017

Czy mogę używać SignalTap w urządzeniu z Arria 10, gdy jest on w trybie zabezpieczenia JTAG?

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Tak, jeśli utworzysz signaltap w swoim projekcie Arria® 10 i skonfigurujesz urządzenie przy użyciu projektu wyposażonego w instancję SignalTap w trybie AS, PS lub FPP, będziesz mógł korzystać z SignalTap nawet po włączeniu bezpiecznego trybu JTAG.

  NOte, że instrukcja LOCK/UNLOCK JTAG nie jest obsługiwana w urządzeniach Arria 10, a zatem nie jest ona wymagana do korzystania z UNLOCK w celu korzystania z SignalTap w urządzeniach Arria 10.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  FPGA Intel® Arria® 10 i SoC

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.