Identyfikator artykułu: 000074710 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Jak mam traktować te piny podczas migracji urządzeń nakładających się na wejścia/wyjścia i pinów zasilania?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis Aby umożliwić migrację pionową, wybierz Urządzenie (menu Przypisane) i kliknij Urządzenia migracji. Podaj listę urządzeń do migracji. Oprogramowanie Quartus® II wybiera odpowiednie przypisane kody PIN. Oprogramowanie Quartus® II umożliwia używanie jedynie pinów we/wy typowych dla wszystkich urządzeń migracji.

Jeśli jedno z urządzeń ma piny, które są VCC lub GND, ale te same piny są we/wy użytkownika na innym urządzeniu, które znajduje się w ścieżce migracji, oprogramowanie Quartus II zapewni, że te piny nie będą używane jako we/wy użytkownika. Należy upewnić się, że te piny są podłączone do odpowiedniej płaszczyzny na płycie głównej.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.