Identyfikator artykułu: 000074723 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Dlaczego wyświetlany jest komunikat ostrzegawczy "Nie mogę osiągnąć minimalnych wymagań konfiguracji i wstrzymania czasu" dla megafunkcji altpll_reconfig?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis Opóźnienie trasowania skanku z tablicy logicznej do PLL może być większe niż opóźnienie trasowania scandata z tablicy logicznej do PLL. W związku z tym należy chronić swój projekt przed pozytywnym czasem wstrzymania. Taktowanie scandata od opadającej krawędzi scanclk chroni przed pozytywnym czasem wstrzymania, dając czas konfiguracji pół cyklu i pół cyklu wstrzymania. Analizator timingów Quartus® II nie wykrywa inwersji na scanclku, gdy jest dostarczany przez altpll_reconfig.

Aby nie pozwolić analizatorowi timingów Quartus® II na zgłaszanie naruszeń czasu wstrzymania za pomocą megafunction altpll_reconfig, zrób inwersję ustawienia zegara w rejestrze skanowym zasilanym skanclkiem.

Więcej informacji na temat dokonywania ustawień zegara można znaleźć w sekcji TimeQuest Timing Analyzer (PDF) lub w sekcji Classic Timing Analyzer (PDF) w tomie 3 podręcznika Quartus® II.

 

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 2 prod.

Układy FPGA Stratix®
Układ FPGA Stratix® GX

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.