Identyfikator artykułu: 000074732 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 04-08-2021

Jakie są obsługiwane i nieobsługiwane systemy konfiguracji w urządzeniach Intel® Stratix® 10 MB GX?

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Poniższa tabela przedstawia obsługiwane i nieobsługiwane systemy konfiguracji i funkcje w urządzeniach Intel® Stratix® 10 GX 10M.

   

  Schemat/funkcja konfiguracji

  Szczegóły

  Obsługiwane w Intel Stratix 10 GX 10 M (tak/nie)

  Avst

  AvSTx8

  Tak

  Avst

  AvSTx16

  Nr

  Avst

  AvSTx32

  Nr

  JTAG

   

  Tak

  AS (QSPI)

  AS — tryb szybki

  Nr

  AS (QSPI)

  AS — tryb normalny

  Nr

  Cvp

  Aktualizacja CVP ze strony PCIe

  Tak*

  Zdalna aktualizacja systemu (RSU)

   

  Nie**

  Częściowa rekonfiguracja

   

  Tak

  * Takie rozwiązanie zostanie włączone w przyszłej wersji oprogramowania Intel® Quartus® Prime Pro Edition.

  ** Brak obsługi ze względu na brak obsługi trybu AS

   

  Jednak z powodu problemu w oprogramowaniu Intel® Quartus® Prime Pro Edition w wersji 20.3 można nieprawidłowo wybrać nieobsługiwany schemat konfiguracji i pomyślnie skompilować projekt.

   

  Rozwiazanie

  Ten problem został naprawiony począwszy od oprogramowania Intel® Quartus® Prime Pro Edition w wersji 21.1.

  Zaktualizowano również podręcznik użytkownika konfiguracji Intel Stratix 10 oraz plik pin-out 10 MB Intel Stratix 10 MB GX, aby odzwierciedlić nieobsługiwany schemat/funkcje konfiguracji.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  FPGA Intel® Stratix® 10 i SoC

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.