Identyfikator artykułu: 000074763 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 21-10-2019

Czy oprogramowanie Intel® Quartus® Prime Edition może stworzyć plik .rpd do aktualizacji jednego obrazu bez bloku adresu startowego w zdalnej aktualizacji systemu na urządzeniach Intel Arria® 10?

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • Intel® Quartus® Prime Standard Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Nr.  Gdy oprogramowanie Intel® Quartus® Prime Edition tworzy plik .rpd w Intel Arria® 10, blok adresu startowego jest zawsze uwzględniony w pierwszym obszarze 32-bajtowym.

  Rozwiazanie

  Podczas aktualizacji pojedynczego obrazu w zdalnej aktualizacji systemu w systemie Intel® Arria® 10 użyj jednego z poniższych możliwości,

  1. Pomiń bajty danych z 0x00000000 do 0x0000001F, by zaprogramować plik .rpd.
  2. Zmodyfikuj plik .rpd i usuń bajty danych z 0x00000000, by 0x0000001F i zaprogramować zmodyfikowany plik .rpd.

  Należy pamiętać, że podczas aktualizacji obrazu fabrycznego wymagany jest plik .rpd z blokiem adresu startowego.   Dzieje się tak, ponieważ blok adresu startowego został usunięty wraz z obrazem projektu fabrycznego w sektorze, wymaż operację wymazywania z sektora przed działaniem programowania.

   

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  FPGA Intel® Arria® 10 i SoC

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.