Identyfikator artykułu: 000074783 Typ materiałów: Informacje o produkcie i dokumentacja Ostatnia zmiana: 22-04-2020

Jak ustawić korzystanie z cewki o dużej prędkości wprowadzonej przez użytkownika w early power estimatorze Intel® Arria®10?

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  W zakładce Logika aktualnego early power Estimator Intel® Arria®10 wersji 19.3 dostępne są tylko trzy opcje menu rozwijanego ustawienia użytkowania cewki wysokiej prędkości, gdy plik CSV nie jest importowany:

  • Typowy projekt
  • Typowy projekt o wysokiej wydajności
  • Nietypowa konstrukcja o wysokiej wydajności

  Nie można wprowadzić wartości zdefiniowanej przez użytkownika w tych trzech opcjach. Na etapie projektowania przed udostępnieniem pliku CSV należy dodać opcję "Importowane", którą można wprowadzić w rozwijanym menu.

  Rozwiazanie

  Aby rozwiązać ten problem w Intel® Arria®10 EPE, wykonaj poniższe czynności:

  1. Po pobraniu nowego pliku EPE najpierw wyeksportuj CSV w głównej zakładce;

  2. Otwórz ten eksportowany csv przez edytor notatek. Prosimy o zwrócenie uwagi na to, że nie możesz otworzyć pliku CSV przez program Excel, musisz go zrewidować i zapisać w edytorze notatek. Jeśli otworzysz i zapiszesz plik CSV w programie Excel, błąd zostanie zgłoszony w kroku 5.

  3. Zmień ustawienia w następujący sposób:

  Ustawienia domyślne:

  BLOCK, logic_high_speed_tile_usage_group, HSTileUsage, typowy projekt, HSLABsImported,-1, HSMLABsImported,-1

  Zaktualizowany przykład ustawienia (należy dostosować pogrubione teksty dla danego projektu, pogrubione liczby to absolutna liczba wartości LAB/MLAB):

  BLOCK, logic_high_speed_tile_usage_group,HSTileUsage,importowane, HSLABsImported,1062,HSMLABsImported,287

  4. Zapisz plik txt i importuj csv, który został już zaktualizowany do EPE;

  5. Wówczas pojawi się opcja importowania, która odpowiada wykorzystaniu laboratoriów 1062/287 w rozwijanym menu zakładki Logiczne korzystanie z cewki dużej prędkości.

   

   

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  FPGA Intel® Arria® 10 i SoC

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.