Identyfikator artykułu: 000074873 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 01-05-2020

Czy funkcja słabe podkręcenia jest obsługiwana w bankowych urządzeniach 3C o rozdzielczości Intel® Stratix® 10 GX 400 i SX 400?

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Pomimo udokumentowanego wsparcia w instrukcji obsługi we/wy Intel® Stratix® 10 oraz w oprogramowaniu Intel® Quartus® Prime Pro Edition wersji 20.1 i wcześniejszej, słabe podnośne urządzenie nie jest obsługiwane w bankowych wersjach 3C urządzeń Intel® Stratix® 10 GX 400 i SX 400.

  Rozwiazanie

  Planujemy usunięcie słabej opcji podkręcenia dla banku 3C począwszy od oprogramowania Intel Quartus® Prime Pro Edition w wersji 20.2.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  FPGA Intel® Stratix® 10 i SoC

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.