Identyfikator artykułu: 000074874 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 28-05-2020

Dlaczego konfiguracja Active Serial (AS) nie działa w urządzeniach Intel Agilex® 7 i Intel® Stratix® 10, gdy urządzenie flash konfiguracji jest ustawione w tryb adresowania 4-bajtowego?

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • Komponent ogólny
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  W urządzeniach Intel Agilex® 7 i Intel® Stratix® 10 można obserwować awarię konfiguracji active serial (AS), gdy urządzenie flash konfiguracji jest ustawione w tryb adresowania 4-bajtowego. Dzieje się tak, ponieważ urządzenia Intel Agilex i Intel Stratix 10 urządzeń oczekują, że konfiguracyjne urządzenie flash będzie działać w trybie adresowania 3-bajtowego.

  Rozwiazanie

  Dostępna jest poprawka do obejścia tego problemu dla oprogramowania Intel® Quartus® Prime Pro Edition w wersji 20.1. Spowoduje to ustawienie konfiguracji urządzenia flash do działania w trybie adresowania 3-bajtowego po przeprogramowaniu urządzenia flash konfiguracji za pomocą przepływu programowania JIC.

  Pobierz i zainstaluj poprawkę 0.11 z poniższych łączy:

  Ten problem został naprawiony w wersji 20.2 oprogramowania Intel® Quartus® Prime Pro Edition.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 2 prod.

  FPGA Intel® Stratix® 10 i SoC
  FPGA i FPGA SoC Intel® Agilex™

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.