Identyfikator artykułu: 000074893 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 31-12-2013

Czy rejestry offsetowe pma typu reverse serial Pre-CDR i post-CDR są zapisywane tylko na urządzeniach nadawczo-odbiorczych Stratix V, Arria V i Cyclone V?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

Tak, przesunięcia wskaźnika PMA dla układów Pre-CDR i Post-CDR Reverse Serial Loopback są zapisywane tylko na urządzeniach nadawczo-odbiorczych Stratix® V, Arria® V i Cyclone® V?

Należy wdrożyć niestandardową logikę w celu śledzenia stanu zwrotnego pętli szeregowej.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 8 prod.

FPGA Arria® V GZ
FPGA Arria® V GT
FPGA Cyclone® V GT
FPGA Stratix® V GX
FPGA Cyclone® V GX
FPGA Stratix® V GT
FPGA Stratix® V GS
FPGA Arria® V GX

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.