Identyfikator artykułu: 000074927 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 23-12-2014

Jaki jest format oznakowania części dla urządzeń MAX V w pakiecie M100?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

Ze względu na niewielkie rozmiary pakietu M100 używanego przez urządzenia MAX® V format oznaczenia od góry różni się od standardowego formatu oznakowania BGA.

Następujący tekst znajduje się na środku górnej strony:
ALTERA
5M570Z
M100I5N
Kod daty

Kody partii i śledzenia są zapisane na dolnej i lewej krawędzi urządzenia.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 1 prod.

MAX® V CPLD

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.