Identyfikator artykułu: 000074980 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Czy urządzenie MAX II Parallel Flash Loader (PFL) blokuj blokadę po zapisaniu do urządzenia flash?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis Nie, urządzenie MAX® II Parallel Flash Loader (PFL) nie blokuj blokady po zapisaniu do urządzenia flash.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 1 prod.

MAX® II CPLD

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.