Identyfikator artykułu: 000074986 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Czy wystąpił problem z opcją "Włącz automatyczne wyłączanie zasilania" w kontrolerach opartych na DDR2 i DDR3 SDRAM UniPHY wygenerowanych w oprogramowaniu Quartus II w wersji 11.0 i 11.0SP1?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

Tak, wystąpił problem z opcją "Włącz automatyczne wyłączanie zasilania" w kontrolerze IP kontrolera DDR2 i DDR3 SDRAM UniPHY w wersji 11.0 i 11.0SP1.

Gdy opcja jest włączona, po określonych przez użytkownika cyklach (automatyczne wyłączanie cykli) czasu bezczynności kontroler automatycznie umieszcza pamięć w trybie wyłączania zasilania. Kiedy opcja jest wyłączona, kontroler nigdy nie powoduje wyłączenia pamięci.

Jeśli chcesz włączyć opcję "Włącz automatyczne wyłączanie zasilania", wybierz tę opcję w megawizardze i podaj także "Auto Power Down Cycles". Po włączeniu tej opcji port local_powerdn_ack nie jest eksportowany do góry tak, jak powinien. Należy wyeksportować sygnały local_powerdn_req i local_powerdn_ack na najwyższy poziom, a local_powerdn_req nisko, ponieważ nie są używane przez IP.

Jeśli nie chcesz włączyć tej opcji, nie należy wybierać opcji "Włącz automatyczne wyłączanie zasilania". Przy obecnej wersji IP generacja i eksportowanie portu są cofane dla opcji "Włącz automatyczne wyłączanie zasilania". Po wyłączeniu tej opcji funkcjonalność jest wyłączona, ale porty local_powerdn_req i local_powerdn_ack są eksportowane do najwyższego poziomu. Podłącz local_powerdn_req do niskiego poziomu i możesz zignorować sygnał local_powerdn_ack.

Ten problem zostanie naprawiony w przyszłej wersji Quartus.® Oprogramowanie II i IP.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 7 prod.

FPGA Stratix® IV GT
FPGA Stratix® IV E
FPGA Stratix® V GX
FPGA Stratix® V GT
FPGA Stratix® V E
FPGA Stratix® V GS
FPGA Stratix® IV GX

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.