Identyfikator artykułu: 000074994 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Jaki jest stan turbo bitu, jeśli programuję klasyczne urządzenie "non-T" z plikiem obiektowym Programmer Object File (.pof) wygenerowanym dla urządzenia EP610T, EP910T lub EP1810T?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

Urządzenia "T" mają trwale ustawioną turbo bit. Jednakże MAX PLUS® Oprogramowanie II nadal umożliwia włączanie lub wyłączanie turbo bitu dla urządzeń "T". Podczas kompilowania projektu dla urządzenia "T" stan turbo bitu jest określany jako włączony lub wyłączony w pliku programowania, ale jest wyłączony podczas programowania.

Jeśli urządzenie niewynikające z "T" jest zaprogramowane z plikiem programowania, który został wygenerowany dla urządzenia "T", ustawienie Turbo Bit urządzenia nie-"T" jest określane przez ustawienie w oryginalnym pliku projektowym urządzenia "T".

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 1 prod.

Złożone programowalne urządzenia logiczne (CPLD) Classic™

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.