Identyfikator artykułu: 000075004 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 31-01-2019

Dlaczego niektóre piny GPIO są nisko napędzane podczas programowania JIC w urządzeniach SoC Cyclone® V?

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Lite Edition
 • Intel® Quartus® Prime Standard Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Ze względu na problem w fabrycznym domyślnym obrazie SFL w oprogramowaniu Intel® Quartus® Prime niektóre piny I/O ogólnego przeznaczenia (GPIO) są małe podczas programowania szeregowego urządzenia konfiguracyjnego z plikiem pośredniej konfiguracji JTAG (.jic) w następujących wariantach urządzeń Cyclone® V SoC:

  • Cyclone V SE — kod elementu A5, pakiet F896 (31 mm)
  • Cyclone V SX — kod uczestnika C5, pakiet F896 (31 mm)
  • Cyclone V ST — kod elementu D5, pakiet F896 (31 mm)
  Rozwiazanie

  Aby rozwiązać ten problem, wymień domyślny obraz SFL oryginalnej fabryki dla narażonych urządzeń na poprawiony obraz, wykonując następujące czynności.

  1. Pobierz następujący plik i Rozpakuj zł.  Możesz znaleźć poprawiony domyślny obraz SFL, sfl_enhanced_01_02d120dd.sof.
  2. Otwórz domyślne zdjęcia SFL katalogu.
   • Oprogramowanie Intel Quartus Prime: katalog /quartus/common/softfo/programmer
   • Samodzielny programator oprogramowania Intel Quartus Prime: katalog /programatora/programatora,7-71-75-75-75555511666666666666666/wspólnego/programatora/oprogramowania,Intel Quartus
  3. Znajdź sfl_enhanced_01_02d120dd.sof w katalogu i zastąp go poprawnym obrazem SFL.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 3 prod.

  FPGA SoC Cyclone® V SE
  FPGA SoC Cyclone® V ST
  FPGA SoC Cyclone® V SX

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.