Identyfikator artykułu: 000075111 Typ materiałów: Komunikaty o błędach Ostatnia zmiana: 20-02-2015

Ostrzeżenie (332060): węzeł: *inst_twentynm_hssi_common_pcs_pma_interface~pma_hclk.reg został uznany za zegar, ale został znaleziony bez powiązanego przypisania zegara.

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

Ze względu na problem z ograniczeniami timingu dla twardego IP Intel® Arria® 10 dla PCI Express, w Analizatorze timingów może pojawić się następujące ostrzeżenie:

Węzeł: instancja <ip>|altpcie_a10_hip_hwtcl:pcie_1x|altpcie_a10_hip_pipen1b:altpcie_a10_hip_pipen1b|altpcie_a10_hip_pllnphy:g_xcvr.altpcie_a10_hip_pllnphy|phy_g1x1 g_xcvr.g_phy_g1x1.phy_g1x1|altera_xcvr_native_a10:phy_g1x1|twentynm_xcvr_native:g_xcvr_native_insts[0].twentynm_xcvr_native_inst|twentynm_xcvr_native_rev_20nm5es2: twentynm_xcvr_native_inst|twentynm_pcs_rev_20nm5es2:inst_twentynm_pcs|gen_twentynm_hssi_common_pcs_pma_interface.inst_twentynm_hssi_common_pcs_pma_interface~pma_hclk.reg został uznany za zegar, ale został znaleziony bez przypisanego przypisania zegara.

Rozwiazanie

Zastosuj następujące ograniczenia timingu, aby prawidłowo ograniczyć ten zegar:

create_generated_clock -name {pcie_1x|pma_hclk_by2} -source [get_pins -compatibility_mode {*altpcie_a10_hip_pipen1b|g_xcvr.altpcie_a10_hip_pllnphy|g_pll.g_pll_g1g2x1.fpll_g1g2x1|fpll_g1g2x1|fpll_refclk_select_inst|refclk}] -duty_cycle fpll_g1g2x1|fpll_refclk_select_inst|refclk}] 50.000 -multiply_by 5 -divide_by 2 [get_pins -compatibility_mode {*altpcie_a10_hip_pipen1b|g_xcvr.altpcie_a10_hip_pllnphy|g_xcvr.g_phy_g1x1.phy_g1x1|phy_g1x1|g_xcvr_native_insts[0]. twentynm_xcvr_native_inst|twentynm_xcvr_native_inst|inst_twentynm_pcs|gen_twentynm_hssi_common_pcs_pma_interface.inst_twentynm_hssi_common_pcs_pma_interface|sta_pma_hclk_by2}]

Ten problem zostanie rozwiązany w przyszłej wersji oprogramowania Quartus® II.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 3 prod.

FPGA Intel® Arria® 10 GT
FPGA SoC Intel® Arria® 10 SX
FPGA Intel® Arria® 10 GX

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.