Identyfikator artykułu: 000075219 Typ materiałów: Informacje o produkcie i dokumentacja Ostatnia zmiana: 17-08-2012

W jaki sposób przypisane są linie XAUI i PCIe x4 (kanały połączone) w oprogramowaniu Quartus® II?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

Przy wdrażaniu protokołów powiązanych z nadajnikami-odbiornikami x4, takich jak XAUI lub PCIe x4, istnieją pewne wytyczne dotyczące ograniczenia lokalizacji nadajników-odbiorników, które należy przestrzegać.

 

Poniższy przykład zakłada urządzenie Stratix® II GX EP2SGX130GF1508, ale ta sama zasada dotyczy wszystkich urządzeń z rodziny Stratix II GX.

 

Kolejność fizycznej linii poszczególnych nadajników-odbiorników w każdym banku jest ponumerowana w następujący sposób:

 

Bank       Lane      Rx               Tx

Bank 13   Lane 1   GXB_Rx1      GXB_Tx1

Bank 13   Lane 0   GXB_Rx0      GXB_Tx0

Bank 13   Lane 2   GXB_Rx2      GXB_Tx2

Bank 13   Lane 3   GXB_Rx3      GXB_Tx3

 

Bank 14   Lane 1   GXB_Rx5      GXB_Tx5

Bank 14   Lane 0   GXB_Rx4      GXB_Tx4

Bank 14   Lane 2   GXB_Rx6      GXB_Tx6

Bank 14   Lane 3   GXB_Rx7      GXB_Tx7

 

I tak w przypadku banków 15, 16 i 17.

 

Aby oprogramowanie Quartus® II pasowało do protokołu x4, nazwy sygnałów nadajników-odbiorników o dużej prędkości muszą mapować względny fizyczny numer kanału nadajnika-odbiornika w bloku nadajnika-odbiornika, jak pokazano poniżej.

 

Bank       Lane     Rx                                    Tx

Bank 13   Lane 1   RxDatain(1) (GXB_Rx1)      TxDataout(1) (GXB_Tx1)

Bank 13   Lane 0   RxDatain(0) (GXB_Rx0)      TxDataout(0) (GXB_Tx0)

Bank 13   Lane 2   RxDatain(2) (GXB_Rx2)      TxDataout(2) (GXB_Tx2)

Bank 13   Lane 3   RxDatain(3) (GXB_Rx3)      TxDataout(3) (GXB_Tx3)

 

Lub jeśli korzystasz z banku 14

 

Bank       Lane      Rx                                    Tx

Bank 14   Lane 1   RxDatain(1) (GXB_Rx5)      TxDataout(1) (GXB_Tx5)

Bank 14   Lane 0   RxDatain(0) (GXB_Rx4)      TxDataout(0) (GXB_Tx4)

Bank 14   Lane 2   RxDatain(2) (GXB_Rx6)      TxDataout(2) (GXB_Tx6)

Bank 14   Lane 3   RxDatain(3) (GXB_Rx7)      TxDataout(3) (GXB_Tx7)

 

I tak w przypadku banków 15, 16 i 17.

 

Nieprzestrzeganie tych wytycznych może skutkować brakiem odpowiedniego interfejsu lub niefunkcjonalnego.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 1 prod.

FPGA Stratix® II GX

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.