Identyfikator artykułu: 000075226 Typ materiałów: Informacje o produkcie i dokumentacja Ostatnia zmiana: 02-09-2015

W jaki sposób sygnał rx_st_mask wpływa na zachowanie twardego IP dla PCI Express w Arria 10?

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis Wersja Avalon®-ST twardego IP Altera® Arria® 10 do PCI® Express zawiera sygnałrx_st_mask.  Jak podano w opisie przewodnika użytkownika, można użyć tego sygnału, aby przestać wysyłać nie publikowane żądania.
  Rozwiazanie

  Ten sygnał nie jest publikowany w TLP. Wszystkie inne typy LP są nadal przesyłane do warstwy aplikacji.

  Niepokrywane limity czasu (TLP) są przechowywane w buforze RX, do momentu desektmacji sygnału maski.  Nie są odrzucane.

  Gdy zastosowano go w trybie portu głównego, rx_st_mask sygnał plejaduje wszystkie operacje odczytu IO, odczytu pamięci i dostępu do konfiguracji (transakcje nie zaksięgowane).

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 3 prod.

  FPGA Intel® Arria® 10 GT
  FPGA Intel® Arria® 10 GX
  FPGA SoC Intel® Arria® 10 SX

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.