Identyfikator artykułu: 000075231 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Dlaczego projekt mojego Stratix IV GX lub Stratix IV GT skonfigurowany w trybie basic (PMA-Direct) nie spełnia timingów, nawet jeśli lewa/prawa pll jest implemented.as zalecana w podręczniku Stratix IV, stratix_iv_gx_ki, stratix_iv_gt_ki

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

Sekcja "Wymagania lewej/prawej PLL w trybie podstawowym (bezpośrednia PMA) w sekcji "Stratix IV Taktowanie" w woluminie 2 podręcznika Stratix IV określa,  że korzystanie z lewej/prawej PLL jest wymagane w celu spełnienia timingu między strukturą FPGA a interfejsem nadajnika PMA w podstawowych konfiguracjach (PMA-Direct) powyżej niektórych szybkości danych. Te lewe/prawe PLL powinny być umieszczone po tej samej stronie urządzenia, aby osiągnąć timing.

Oprogramowanie Quartus® II w wersji 9.0 może nieprawidłowo umieszczać te lewe/prawe biblioteki PLL po drugiej stronie urządzenia.

Aby zapewnić, że oprogramowanie Quartus® II ułożą lewą/prawą stronę, użyj jednej z następujących opcji:

 

 • Określ lewą/prawą PLL według przypisania lokalizacji
 1. Znajdź zegar wyjściowy PLL w Edytorze przypisań.
  1. Otwórz Edytor przypisań, klikając na Edytor przypisań z menu Przypisane
  2. Kliknij PLL w oknie Kategoria
  3. Kliknij dwukrotnie puste pole w kolumnie Do , a następnie kliknij strzałkę po prawej stronie, by wybrać pozycję Wyszukiwanie węzłów. 
  4. Znajdź i wybierz zegar wyjściowy PLL dla swojego konkretnego wystąpienia ALTPLL.
  5. Kliknij OK, aby zamknąć narzędzie Finder węzłów. Nazwa sygnału wyjściowego sygnału zegara PLL jest teraz zapełniona w kolumnie To.
 2. Przypisz konkretny numer phyisical PLL do zegara wyjściowego PLL, klikając dwukrotnie w kolumnę Lokalizacja i wybierając konkretny PLL.  PLL należy wybrać po tej samej stronie urządzenia co kanały nadajnika-odbiornika.  Na przykład wybierz prawą stronę PLL (na przykład — PLL_R4), jeśli skojarzonymi kanałami nadawczo-odbiorczymi są GXBR0, GXBR1, GXBR2 lub GXBR3. 
 • Określ lewą/prawą pll przez przypisanie "edge"
 1. Znajdź zegar wyjścia PLL po lewej/prawej stronie w Edytorze przypisanych.
  1. Otwórz Edytor przypisania, klikając na Edytor przypisań z menu Przypisane.
  2. Kliknij Brzeg w oknie Kategoria
  3. Kliknij dwukrotnie puste pole w Kolumna Do, a następnie kliknij strzałkę po prawej stronie, by wybrać pozycję Wyszukiwanie węzłów.
  4. Znajdź i wybierz zegar wyjściowy PLL dla swojego konkretnego wystąpienia ALTPLL
  5. Kliknij OK, aby zamknąć narzędzie Finder węzłów.  Nazwa sygnału wyjściowego sygnału zegara PLL powinna być teraz zapełniona w kolumnie To.
 2. Przypisz konkretną krawędź do zegara wyjściowego PLL, klikając dwukrotnie w kolumnę Lokalizacja i wybierając konkretną krawędź.  Wybierz opcję EDGE_LEFT, jeśli powiązane kanały nadajnika-odbiornika znajdują się po lewej stronie urządzenia lub wybierz opcję EDGE_RIGHT, jeśli powiązane kanały nadajnika-odbiornika znajdują się po prawej stronie urządzenia.

Aby je zweryfikować, możesz odnaleźć i potwierdzić fizyczną lokalizację instancji ALTPLL przy użyciu chipa Quartus II, po ukończeniu procesu instalatora.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 3 prod.

FPGA Stratix® IV GX
FPGA Stratix® IV GT
Stratix® IV FPGA

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.