Identyfikator artykułu: 000075241 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 28-07-2015

Dlaczego pliki Hex nie są generowane po włączeniu zawartości pamięci w projekcie mojej Arii 10?

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Z powodu problemu w oprogramowaniu Quartus® II w wersji 14.1, pliki inicjalizacji pamięci lub hexadecimal (format Intel-Format) nie są generowane, gdy opcja "Inicjalizacji zawartości pamięci" jest włączona w sekcji "Inicjalizacja pamięci" dla IP pamięci w chipie w projektach Qsys ukierunkowanych na Arria® 10.

  Rozwiazanie

  Aby obejść ten problem w oprogramowaniu Quartus® II w wersji 14.1, wykonaj następujące czynności:

  1) Wyłącz pole "Inicjalizacji pamięci" w sekcji Inicjalizacja pamięci dla pamięci wbudowanej w Qsys.

  2) Wygenerowany zostanie plik inicjalizacji pamięci lub plik szesnastkowy (format Intel®).

  Ten problem został naprawiony z oprogramowania Quartus® II w wersji 15.0.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 3 prod.

  FPGA Intel® Arria® 10 GX
  FPGA SoC Intel® Arria® 10 SX
  FPGA Intel® Arria® 10 GT

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.