Identyfikator artykułu: 000075298 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 23-11-2016

EMIF oparty na UniPHY nie jest obsługiwany w systemie Ubuntu

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

Problem krytyczny

Opis

Generacja IP EMIF opartych na UniPHY nie jest obsługiwana w systemie operacyjnym Ubuntu Systemów.

Rozwiazanie

Nie ma możliwości obejścia tego problemu. Ten problem zostanie naprawiony w przyszłości Wersja.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.