Identyfikator artykułu: 000075426 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 16-01-2013

Dlaczego podczas kompilowania projektu PCI Express w oprogramowaniu Quartus II wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie wewnętrznym?

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

  Problem krytyczny

  Opis

  Z powodu błędu w oprogramowaniu Quartus® II "szybkie przekompilowanie" może spowodować błędy wewnętrzne podczas kompilowania TWARDEGO IP PCI Express (w ustawieniach --> ustawienia procesu kompilacji --> kompilacja przyrostowa).

  Błąd wewnętrzny: podsystem: HSSI, plik: /quartus/periph/hssi/hssi_module.cpp, wiersz: 2393
  Inna liczba RX (0) i TX (8) podłączonych do HIP
  Śledzenie stosu:
  0xb5fbd: HSSI:hssi_legality_checker_are_coreclk_connections_valid 0x4b89d (periph_hssi)
  0xb6271: HSSI:hssi_legality_checker_are_coreclk_connections_valid 0x4bb51 (periph_hssi)

  0x53c23: FPP_VAR:as_hash 0x7e3 (periph_fpp)
  0x53d8a: FPP_VAR:as_hash 0x94a (periph_fpp)
  0x27e6a: FSV_LCELL_LEGALITY:hle_is_legal 0x3ada (fitter_fsv)
  0x1307f: fsv_execute 0x312f (fitter_fsv)
  0x195f3: fsv_execute 0x96a3 (fitter_fsv)
  0x46762: FITCC_EXPERT:fitter_preparation 0x222 (FITTER_FITCC)
  0x490b7: FITCC_EXPERT:invoke_fitter 0x437 (FITTER_FITCC)
  0x101e3: fsv_execute 0x293 (fitter_fsv)
  0xc063: fmain_start 0x823 (FITTER_FMAIN)

  0x12718: QEXE_ARGS:get_command_line 0x1ca8 (comp_qexe)
  0x15a7a: qexe_process_cmdline_arguments 0x5aa (comp_qexe)
  0x15b91: qexe_standard_main 0xa1 (comp_qexe)

  0x4d78: msg_exe_fini 0x58 (CCL_MSG)
  0x55bc: msg_exe_fini 0x89c (CCL_MSG)
  0x1a94: MEM_SEGMENT_INTERNAL:~MEM_SEGMENT_INTERNAL 0x1a4 (ccl_mem)
  0x61ef: msg_exe_main 0x8f (CCL_MSG)

  0x1652c: baseThreadInitThunk 0xc (kernel32)
  0x2c520: 0x20 RtlUserThreadStart (ntdll)

  Śledzenie końcowe

  Rozwiazanie W celu obejścia tego problemu prosimy o wyłączenie opcji \'Rapid recompile\'.
  Ten problem zostanie naprawiony w przyszłej wersji oprogramowania Quartus® II.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 3 prod.

  FPGA Stratix® V GX
  FPGA Cyclone® V GX
  FPGA Arria® V GX

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.