Identyfikator artykułu: 000075479 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Czy można zmienić dynamiczne łańcuchy opóźnień we/wy przy użyciu częściowej rekonfiguracji w urządzeniach Stratix V?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis Nie, dynamiczna zmiana łańcuchów opóźnień IOE za pomocą częściowej rekonfiguracji w urządzeniach Stratix® V nie jest możliwa. Jednakże możesz wykorzystać megafunkcję ALTIOBUF do dynamicznej zmiany łańcuchów opóźnień IOE w trybie użytkownika. 

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 4 prod.

FPGA Stratix® V E
FPGA Stratix® V GX
FPGA Stratix® V GT
FPGA Stratix® V GS

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.