Identyfikator artykułu: 000075544 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 27-08-2013

Dlaczego nie mogę prowadzić aplikacji ALTPLL za pomocą tx_clkout urządzenia nadawczo-odbiorczego ALTGX w urządzeniach Cyclone IV GX?

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Z powodu błędu w oprogramowaniu Quartus® II w wersji 10.1 nie można nadać portu inicjatora megafunction ALTPLL tx_clkout megafunction® nadajnika-odbiornika ALTGX w urządzeniach Cyclone® IV GX.

  Wdrożenie tej topologii spowoduje błąd podobny do poniższego.

  Błąd: port CLKOUT nadajnika GXB Atom b1:inst1|b1_alt_c3gxb:b1_alt_c3gxb_component|transmit_pcs0 nie może być podłączony do PLL Atom a1:inst|altpll:altpll_component|a1_altpll:auto_generated|pll1

  Rozwiazanie

  Aby rozwiązać ten problem, możesz zainstalować następującą poprawkę.

  Naprawiono to w wersji oprogramowania Quartus II 10.1SP1.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  FPGA Cyclone® IV GX

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.