Identyfikator artykułu: 000075669 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 25-06-2013

Czy pliki oprogramowania i układu są dostępne dla rady programistycznej i edukacyjnej DE2?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis Nie. Nie. Pliki dotyczące oprogramowania i układu nie są dostępne dla Zarządu Ds. Rozwoju i Edukacji DE2. Wszystkie dostępne pliki znajdują się na płycie CD dołączonej do zestawu lub można je pobraćTutaj.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 1 prod.

FPGA Cyclone® II

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.