Identyfikator artykułu: 000075705 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 08-06-2015

Dlaczego widzę nadmierne opóźnienia odbiornika podczas korzystania z urządzeń Stratix V GX lub Arria V GZ z niskimi opóźnieniami lub natywnego interfejsu PHY, trybu podstawowego 10 G PCS?

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  W przypadku korzystania z urządzeń o niskim opóźnieniu lub natywnego PHY, trybu podstawowego 10 G PCS w Stratix® V GX lub Arria® V GZ, może występować nadmierne opóźnienia odbiornika w następujących warunkach:

  • Bit Slip jest wybrany jako tryb wyrównania programu Word
  • Współczynniki gearbox są skonfigurowane dla 66:40, 64:32 lub 50:40.

  W przypadku konfiguracji PHY nadajnika-odbiornika powyżej opóźnienie w pętli w obie strony może wzrosnąć o 1–23 dodatkowe równoległe cykle zegara, jeśli port rx_bitslip jest przełączany więcej niż FPGA szerokość interfejsu sieci szkieletowej —1 razy.

  Rozwiazanie

  Aby rozwiązać ten problem, nie należy przełączać portu rx_bitslip więcej niż szerokość interfejsu FPGA fabric -1 razy w przypadku powyższych konfiguracji PHY nadajnika-odbiornika.

   

  Altera zaleca łączenie impulsów rx_bitslip przez co najmniej 20 równoległych cykli zegara, uwzględniając opóźnienia potoku PCS nadajnika-odbiornika.

   

  Alternatywnym sposobem obejścia jest korzystanie z funkcji rx_clkslip w natywnej funkcji PHY.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 4 prod.

  FPGA Stratix® V GS
  FPGA Stratix® V GT
  FPGA Stratix® V GX
  FPGA Arria® V GZ

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.