Identyfikator artykułu: 000075739 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 30-07-2013

Czy opcja "Próbka i trwałość" jest dostępna do użytku w plikach formatu szeregowego wektorowego (.svf)?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis Nie, opcja Przykład i Trwałość nie jest dostępna w plikach .svf. Nie można zastosować przykładowego stanu pinów za pomocą pliku .svf, ponieważ wymagałoby to modyfikacji danych ze skanowania .svf w czasie rzeczywistym.
Rozwiazanie Jeśli potrzebujesz opcji Sample and Sustain, możesz użyć pliku Jam™.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 1 prod.

MAX® II CPLD

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.