Identyfikator artykułu: 000075761 Typ materiałów: Komunikaty o błędach Ostatnia zmiana: 27-08-2013

Ostrzeżenie: nie znaleziono komórek logicznych remapping dla PLL. <pll_name> z włączoną dynamiczną rekonfiguracją niefazową</pll_name>

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

Otrzymasz ten komunikat ostrzegawczy, jeśli włączysz porty dynamicznej rekonfiguracji w megafunction ALTPLL bez implementacji megafunction ALTPLL_RECONFIG.

Korzystając z megafunction ALTPLL, oprogramowanie Quartus® II będzie próbowało jak najlepiej trasować wyjścia licznika PLL w zależności od określonych wymagań dotyczących zasobów projektowych. Na przykład C0 może zostać ponownie mapowane na C3. Jeśli megafunction ALTPLL_RECONFIG zostanie wdrożony, ponowne przeoczenie licznika zostanie wykonane automatycznie i będzie przejrzyste dla użytkownika.

Jeśli nie używasz megafunction ALTPLL_RECONFIG, użyj przypisania "Preserve PLL Counter Order", aby zapobiec ponownemu zaokrąglaniu się liczników wyjściowych.

Poniżej przedstawiono sekwencję, aby zoptymalizować liczniki wyjściowe PLL dla Twojego projektu:

1. Skompiluj projekt i sprawdź raport kompilatora, aby sprawdzić, który licznik jest podłączony do którego sygnału wyjściowego zegara.
2. Zmodyfikuj połączenie wyrejestrowania PLL w swoim RTL, aby pasowało do zamówienia (zgodnie z raportem dotyczącym wykorzystania PLL).
Na przykład: jeśli widzisz clkout0 àSPAN> counter 3, a następnie przesuń wszystkie połączenia wyjściowe clockout0 do clkout3, zrób to dla wszystkich innych wyjść zegara.
3. Skompiluj projekt ponownie, tym razem z ustawieniem "Preserve PLL Counter Order" ustawionym na WŁĄCZONY dla PLL w Edytorze Cesji.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 1 prod.

FPGA Cyclone® IV E

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.