Identyfikator artykułu: 000075779 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 27-08-2013

Dlaczego mogę otrzymać inny kod IDCODE dla urządzeń EP4CGX50 i EP4CGX30 w pakiecie F23?

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Problem 363791: Rozdział 10. Testy zeskanowania granic JTAG w poszukiwaniu urządzeń Cyclone IV, wersja 1.1

  Informacje dotyczące IDCODE dla urządzeń EP4CGX50 i EP4CGX30 w pakiecie F23 zostały zaktualizowane do:

  Urządzenia

  IDCODE (32 bity) (1)

  Wersja

  (4 bity)

  Numer części

  (16 bitów)

  Tożsamość producenta (11 bitów)

  LSB

  (1 bit) (2)

  EP4CGX30(3)

  0000

  0010 1000 0010 0011

  000 0110 1110

  1

  EP4CGX50

  0000

  0010 1000 0001 0011

  000 0110 1110

  1

  Notatki:

  (1) MSB znajduje się po lewej stronie.

  (2) IDCODE LSB wynosi zawsze 1.

  (3) Kod IDCODE ma zastosowanie wyłącznie w przypadku pakietu F23.

  Rozwiazanie Ten problem został naprawiony w wersji oprogramowania Quartus II 10.1SP1.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 2 prod.

  Cyclone® IV FPGA
  FPGA Cyclone® IV GX

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.