Identyfikator artykułu: 000075788 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Dlaczego podczas kompilowania projektu PCIe, który został migracji z poprzedniej wersji oprogramowania Quartus II, o różnej szerokości łącza PCIe, wyświetlany jest komunikat o błędzie wewnętrznym?

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
  Opis

  Dzieje się tak ze względu na niespójne ustawienia między kompilatorem IP dla PCI® Express i ALTGX,
  takich jak kompilator IP dla PCI Express ustawiony na linie x4, jednak w ALTGX jego wyświetlanie jako linie x8.
  W związku z tym wywołuje błąd wewnętrzny podobny do poniższego:

  Błąd wewnętrzny: podsystem: FHSSI, plik: /quartus/fitter/fhssi/fhssi_cell_group.cpp, wiersz: 2881
  < m_slave_quad_groups.size()
  Śledzenie stosu:
  0x36689: FHSSI_TGT_MGR_IMPL:indicate_atom_was_added_to_netlist 0x2b859 (FITTER_FHSSI)
  0x628b3: FHSSI_LEGALITY_IMPL:are_reset_sources_valid_for_cmu 0x1f3 (FITTER_FHSSI)
  0x6bae6: FHSSI_LEGALITY_IMPL:are_reset_sources_valid 0x4e6 (FITTER_FHSSI)
  0x70a80: FHSSI_LEGALITY_IMPL:are_hssi_atoms_legal 0xe0 (FITTER_FHSSI)
  0xa18a: FTITAN_LUT_RAM_CONVERSION_UTIL:lutram_iterm_port_is_internal_registered 0x68da (fitter_ftitan)
  0x4515f: FITCC_EXPERT:fitter_preparation 0x23f (FITTER_FITCC)
  0x46f97: FITCC_EXPERT:invoke_fitter 0x427 (FITTER_FITCC)
  0x29c5: ftitan_execute 0x265 (fitter_ftitan)
  0xb55d: fmain_start 0x7cd (FITTER_FMAIN)

  0x1264b: qexe_get_command_line 0x1c5b (comp_qexe)
  0x1588d: qexe_process_cmdline_arguments 0x5ad (comp_qexe)
  0x159a1: qexe_standard_main 0xa1 (comp_qexe)

  0x1a48: MSG_INITIALIZER:~MSG_INITIALIZER 0x118 (CCL_MSG)
  0x19ec: MSG_INITIALIZER:~MSG_INITIALIZER 0xbc (CCL_MSG)
  0x84a8: mem_purify_is_running 0x258 (ccl_mem)
  0x3379f: msg_exe_main 0x8f (CCL_MSG)

  0x1964b: BaseProcessStart 0x2b (kernel32)
  Śledzenie końcowe

  Rozwiazanie

  Aby rozwiązać ten problem, usuń plik _serdes.v i zregeneruj rdzeń.

  Powiązane rozwiązanie: http://www.altera.com/support/kdb/solutions/spr334127.html

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  FPGA Stratix® IV GX

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.