Identyfikator artykułu: 000076070 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Dlaczego kolumna Reg Outputs na arkuszu DSP wpływa na zasilanie termiczne w wersji 3.0 EPE, ale nie w wersji 5.1 i nowszej EPE?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

W bloku EPE w wersji 3.0 moc termiczna w arkuszu DSP była zależna od "wyjść reg".  Jednak w bloku EPE w wersji 5.1 moc termiczna w arkuszu DSP jest niezależna od "wyjść reg".  Celem było uwzględnienie pomiarów krzemu.

stwierdzone przez firmę Altera wykazały, że wykorzystanie rejestrów wyjściowych miało niekorzystny wpływ na moc cieplną bloku DSP.  A ponieważ prognozy EPE dotyczące blokowej mocy cieplnej były wystarczające do pokrycia zużycia energii za pomocą rejestrów wyjściowych zarówno włączonych, jak i wyłącznych, epe wersja 5.1 została zaktualizowana, aby blokowa moc termiczna była niezależna od rejestrów wyjściowych.

Ponadto działanie korelacji Altera pokazało, że korzystanie z rejestrów wejściowych i rejestrów potokowych powoduje, że blok DSP zużywa znacznie mniej energii, ponieważ eliminuje usterki, powodując jednoczesną zmianę sygnałów i tylko raz na cykl zegara. W związku z tym EPE odzwierciedla wpływ rejestrów wejściowych i rejestrów potoków na zasilanie.

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 1 prod.

Stratix® II FPGA

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.