Identyfikator artykułu: 000076097 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 08-02-2013

Adnotacje typu zwrotnego łańcucha opóźnień nie są obsługiwane w projektach Stratix V

Środowisko

 • Intel® Quartus® II Subscription Edition
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

  Problem krytyczny

  Opis

  Jeśli Projekt dotyczy urządzenia Stratix V, adnotacja typu zwrotnego ustawienia łańcucha opóźnień po kompilacji mogą się nie powiodła, gdy włączysz opcja łańcuchów opóźnień w adnotacji typu zwrotnego Okno dialogowe Przypisanie .

  Oprogramowanie Quartus® II nie obsługuje adnotacji typu zwrotnego opóźnień w projektach ukierunkowanych na urządzenia Stratix V.

  Rozwiazanie

  Nie ma możliwości obejścia.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  Stratix® V FPGA

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.