Identyfikator artykułu: 000076111 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 11-09-2012

Jaki jest rzeczywisty rozmiar nieskompresowanych plików .rbf dla urządzeń z systemem Cyclone III LS?

Środowisko

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Opis

Rozmiary .rbf dla urządzeń Cyclone® III LS opublikowanych w podręczniku urządzenia Cyclone III to wstępne liczby oparte na szacunkach. Rzeczywiste rozmiary .rbf wygenerowane począwszy od oprogramowania Quartus® II w wersji 9.1 SP2 są dokładne. Ostateczne rozmiary pliku .rbf zostaną opublikowane w kolejnej aktualizacji podręcznika urządzenia Cyclone III. W poniższej tabeli wymieniono przybliżone rozmiary plików konfiguracyjnych nieskompresowanych dla urządzeń Cyclone III LS. Aby obliczyć ilość miejsca wymaganego do konfiguracji wielu urządzeń, dodaj rozmiar pliku każdego urządzenia razem.

Urządzenia

Rozmiar danych (bity)

EP3CLS70

26,766,760

EP3CLS100

26,766,760

EP3CLS150

50,610,728

EP3CLS200

50,610,728

 

Jeśli używasz kompresji, rozmiar pliku różni się po każdej kompilacji, ponieważ współczynnik kompresji zależy od projektu. Więcej informacji na temat funkcji dekompresji można znaleźć w Konfiguracja, zabezpieczenia projektowe i zdalne modernizacje systemów w rodzinie urządzeń Cyclone III (PDF).

Podobne produkty

Ten artykuł dotyczy 1 prod.

FPGA Cyclone® III LS

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.