Identyfikator artykułu: 000076287 Typ materiałów: Rozwiązywanie problemów Ostatnia zmiana: 17-12-2019

Dlaczego raport zestawu narzędzi Intel® Stratix® 10 EMIF DQS umożliwia kalibrację?

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • Układ FPGA Intel® Stratix® 10 IP interfejsów pamięci zewnętrznych
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

  Problem krytyczny

  Opis

  Z powodu problemu w oprogramowaniu Intel® Quartus® Prime Pro Edition wersji 19.3 i wcześniejszej, raport kalibracji zestawu narzędzi Intel Stratix® EMIF może wskazywać błąd kalibracji w DQS, mimo że margines odczytu i zapisu DQ/DQS wyświetla prawidłowe wartości okna.

  Ten raport o awarii włączenia kalibracji DQS może zostać zignorowany, jeśli marginesy odczytu i zapisu DQS pokazują przekazywanie prawidłowych wartości okna.

  Rozwiazanie

  Aby obejść ten problem w oprogramowaniu Intel® Quartus® Prime Pro Edition wersji 19.3 i wcześniejszej, możesz również sprawdzić, czy sygnał local_cal_success jest potwierdzany za pomocą narzędzia Signal Tap Logic Analyzer.

  Ten problem został naprawiony w oprogramowaniu Intel Quartus Prime Pro Edition wersji 19.4 i późniejszej.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 1 prod.

  FPGA Intel® Stratix® 10 i SoC

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.