Identyfikator artykułu: 000076310 Typ materiałów: Komunikaty o błędach Ostatnia zmiana: 01-04-2020

BŁĄD: oczekiwana kontrola ARI = 0x00000000 — rzeczywista = 0x00000100

Środowisko

 • Intel® Quartus® Prime Pro Edition
 • Twardy IP Avalon-ST Intel® Stratix® 10 do PCI Express*
 • BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

  Problem krytyczny

  Opis

  Z powodu problemu z oprogramowaniem Intel® Quartus® Prime w wersji 19.4, podczas uruchamiania Intel® FPGA P-Tile Avalon® Streaming (Avalon-ST) IP wygenerowano przykładową symulację projektową, w której włączono SR-IOV, a liczba funkcji fizycznych (PF) ustawiona jest na 1.

   

   

  Rozwiazanie

  Aby rozwiązać ten problem z symulacją, ustaw liczbę funkcji fizycznych (PF) na więcej niż 1.

  Ten problem ma zostać naprawiony w przyszłej wersji oprogramowania Intel® Quartus® Prime.

  Podobne produkty

  Ten artykuł dotyczy 2 prod.

  FPGA Intel® Stratix® 10 DX
  FPGA i FPGA SoC Intel® Agilex™ z serii F

  Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.